In
TOYOTA arrow

( TOYOTA )
Giá sản phẩm (chi?c): Giá bán: Thỏa thuận
Gửi câu hỏi về sản phẩm này

Sn t H N?i Bn Toyota Camry b?n 2.5Q phom m?i n?m 2018 xe t? nhn chnh ch? ?i r?t t n?i ngo?i th?t ??p. Xe ???c trang b?: ?? n? start/stop, 4 gh? ?i?n, ?i?u ha t? ??ng, ?n bi kp, cn b?ng ?i?n t?, n?i th?t da b cao c?p ph?i vn g? sang tr?ng. Mn hnh tch h?p ??u DVD/MP3/Bluetooth/USB..., xi nhan g??ng g??ng g?p ?i?n, b?n l?p m?i theo xe, cha kha s? cua, l?p s? cua ch?a dng... cng nhi?u ti?n ch khc. Cam k?t xe ??p nguyn b?n, khng ?m ??ng ng?p n??c. H? tr? th? t?c sang tn vay v?n Ngn Hng nhanh g?n ??n 70% gi tr? xe.


Sẵn có
Sản phẩm này không hợp lệ.